ΚΕΡΛΙΤΗΣ

Υπό κατασκευή

Ενδεικτικές αποχρώσεις Κερλίτη (Kerlite)